Internet je bezpochybně rozmanité místo přinášející spoustu zábavy a revolučních možností z všemožných šálků – včetně toho poznávacího. Uvažovali jste někdy nad, nebo dokonce závazně zkoušeli domluvení schůzky na základě poznání na komunikačních platformách?
Nejen že existují mnohé programy a aplikace se stovkami až tisíci zájemců o reálný mítink, narazit na nového člověka lze i na sociálních sítích, v médiích či dokonce v hrách. Co to ale obnáší a s jakými klady a zápory je nutné počítat?
ženy za monitorem (chápáno smyslem zkoumání nového úlovku)
V první řadě jde obvykle o seznámení „naslepo“, přičemž se obě postavy dosud vzájemně osobně nesetkaly. To značí jediné – souzení dle vzhledu není na místě. Jakožto velká výhoda se ukazuje působení na druhého jedince. Vzhledem k pouhým domněnkám o Vaší vizáži či vlastnění fotografií dochází k prvotnímu hodnocení čistě na základě charakterních vlastností. Můžete si být tedy jisti, že Vás dotyčný uznává za povahu a není oslněn pouze zevnějškem.
Jak se již samo nabízí, následná schůzka nemusí mít perfektního trvání. Dosavadní online známost přispívá nejen k nervozitě při následném shledání, ale také s sebou přivádí variantu příliš velkých odlišností pro další sbližování. A právě toto často vyústí v ohromné zklamání.
Nejedná se však o jediné riziko. Při poznávání a navazování nových kontaktů i vztahů dochází ke styku s lidmi geograficky významně vzdálenými. To sice zpravidla nemusí být překážkou, komplikací ale každopádně.
online komunikace
Lze narazit taktéž na značné zkreslení skutečností. Upravené nebo dokonce falešné fotomateriály, profily a informace se nedají vždy ihned odhalit, neboť anonymita se na internetu dá záměrně zneužít. Opatrnost je tedy více než na místě a pravidla bezpečnosti na internetu by se neměla podceňovat.
Ať už jste fanouškem moderních technologií a příležitostmi s nimi narůstajícími, ulehčení dosahu na jednotlivce se stejnými postoji a touhami mu odepřít nelze.