Zamítla Vám banka žádost o úvěr a vy nevíte, jaký důvod jí k tomuto počínání vedl? Někdy se může jednat o drobnost, jindy je na vině špatná platební morálka nebo negativní záznam v registru dlužníků. Jaké jsou nejčastější příčiny, které vedou k zamítnutí žádosti o úvěr?

bez peněz

V posledních letech je na trhu přebytek likvidity, i z tohoto důvodu banky neustále přicházejí s novými nabídkami a doslova bojují o každého nového klienta. Ovšem proti nim stojí přísná legislativa, která jim ukládá za povinnost důsledné prověření každého žadatele o úvěr. Banky tak novému klientovi nemůžou nabídnout žádný úvěr, aniž by si neprověřily, zda je schopen dostát svým závazkům, které by případně vůči bance měl. Klient by v opačném případě mohl celou smlouvu napadnout, což by pro banku mohlo mít posléze nedozírné následky. Za zamítnutím úvěru tak nehledejte neochotu bank, ale přísnou legislativu a ochranu samotného dlužníka.

Hlavním ukazatelem, zda je žadatel schopen dostát svým závazkům, je jeho bonita. Tu určuje celá řada faktorů, jako je věk, měsíční příjmy, záznamy v registrech dlužníků aj.

Je v celku pochopitelné, že banky při žádosti o úvěr vyžadují pracovní smlouvu na dobu neurčitou. V některých případech může uspět i žadatel, který disponuje pouze pracovní smlouvou na dobu určitou. Půjčka však musí být zcela splacena ještě před datem ukončení smlouvy. Jiné je to ovšem s výpovědní a zkušební lhůtou, kdy věřitel nemá jistotu, že dlužník bude mít v budoucnu dostatečný příjem, aby mohl své závazky bez problému splácet.

roztomilá pokladnička

Dalším ovlivňujícím faktorem bonity jsou i nejrůznější záznamy v registrech dlužníků. Pokud se žadatel někdy v minulosti dostal do situace, kdy nebyl schopný splácet své závazky, bude jeho jméno figurovat v některém z registru dlužníků. Hypotéka bez registru tak může znamenat jedinou šanci, jak si vytoužené finance obstarat.