Stavitelé v době raného středověku mistrně využili přírodní podoby žulového masivu a vysoko nad říční hladinou širokého meandru vystavěli z kamene příhraniční pevnost. Hrad Loket se stal součástí královského majestátu a po dobu několika staletí byl významným sídelním centrem západní části českého království. Název „Loket“ souvisí se zmiňovaným říčním ohybem, který je pro Ohři typický pouze v těchto místech, na rozhraní Slavkovského lesa (tehdy Císařského lesa) a Krušných hor. Hradní pevnost nebyla v době své největší slávy nikdy dobyta a beze zbytku plnila svou úlohu chránit území před vpádem nájezdníků směrem od západní hranice království.

rytířská zbro

Královská pevnost byla mnohokrát obléhána a sloužila i jako věznice

Krušné chvíle nastaly pro obyvatele hradu i celého přilehlého města až v průběhu třicetileté války. Město Loket se připojilo v době stavovského povstání na českou stranu a bylo několikrát obléháno a dobyto císařskými vojsky. Ke konci války jej dokonce čtyřikrát obléhali Švédové a po ukončení bojů byla hradní pevnost opravena a celých sto let pak ještě sloužila svému původnímu účelu chránit západní hranici království.

sword-790815_960_720

Teprve ke konci 18. století byl hrad násilně přestavěn na městskou sýpku a později na vězení, bohužel při tomto zásahu musel být stržen původní románský hradní palác – jedna z nejcennějších historických staveb v celém areálu. Vězení bylo definitivně zrušeno po nástupu komunistů k moci v roce 1949 a o rok později již bylo celé městečko označeno za památkovou rezervaci.

Dnes můžete do historie hradu nahlédnout od března do listopadu a návštěvníkům lze doporučit ubytování Loket na náměstí T. G. Masaryka v některém z penzionů, jejichž interiér pamatuje krušná období i okamžiky slávy z doby před více než čtyřmi staletími. Můžete tu trávit prodloužený víkend, nebo se ubytovat na celý týden a procestovat okolí na kole, anebo si vypůjčit loď a splout nejkrásnější horní úsek Ohře od Sokolova až k vojkovickým peřejím.