Dříve byla železniční doprava považována za celkem bezpečnou, kdy prakticky jedinou nepříjemností, se kterou jste museli počítat, bylo zpoždění vlaku. Jak se však zdá, není to tak docela pravda. Alespoň tomu napovídají poměrně časté nehody, které se v poslední době na kolejích stávají.

V podstatě se může jednat o dva typy: o srážku dvou protijedoucích vlaků, nebo o srážku vlaku a automobilu. Ve druhém případě je prakticky vždy na vině řidič automobilu, který se před vjezdem na přejezd řádně nerozhlédl. V tom prvním je to už spornější.

vlak1

Samozřejmě, jako téměř vždy, je prevence lepší než odstraňování následků. Není se tedy čemu divit, že se pátrá po možnostech, jak těmto nehodám co nejefektivněji předejít.

Co se srážek automobilů s vlaky týče, zde se uvažuje o zlepšení bezpečnosti přejezdu. To zahrnuje nejen semafor, ale také závory. Obojí totiž zejména na menších přejezdech chybí a řidiči se musí spoléhat pouze na svůj zrak. Strojvůdce totiž nemá žádnou šanci vlak včas zastavit, i kdyby si všiml, že mu tam někdo vjel.

Pokud jde o srážky dvou vlaků, pak možností může být satelitní sledování železničních vozidel. To by vždy ukazovalo příslušnému pracovníku, kde se nachází nejbližší vlaky a on by tak věděl, zda a který může dostat povolení jet dál.

vlak2

Je fakt, že toto opatření je již z velké části implementováno. Naráží však na chybu v lidském faktoru, kdy si pověřený pracovník nevšimne, že má na stejné koleji dva protijedoucí stroje. Chybovat je samozřejmě lidské, avšak v tomto případě jsou mnohdy v sázce lidské životy.

Proto by stálo za uvážení, zda by nebylo vhodné tento systém alespoň částečně automatizovat. To znamená, aby počítač sám vyhodnotil, zda má daný vlak pustit, aby se nesrazily.

Je samozřejmé, že i pak bude potřeba lidský dohled – koneckonců stroje se mohou porouchat, ale rozhodně by to přispělo k bezpečnosti na kolejích. A to je to nejdůležitější, ne?