V současné době se začíná prosazovat moderní způsob desinfekce bazénové vody. Hovoříme o tzv. kationové polymeraci, označené zkratkou PHMG. Využívá se jak pro úpravu tekutiny v bazénech, tak i desinfekci prostředí domácích mazlíčků anebo lůžková či ambulantní oddělení v nemocnicích.

chlor

Jde o velmi účinný prostředek bezchlorové chemie do bazénu proti plísním, virům a bakteriím, přičemž není pro člověka ani zvířata toxický, nezpůsobuje alergie a je nedráždivý. Prošel schvalovacím procesem státní zkušebnou a běžně se nasazuje kromě zdravotnických zařízení a domácností i v potravinářském odvětví a úpravnách pitných vod.

Tento přípravek efektivně zastoupí především klasický chemický způsob pomocí jedovatého chlóru, který je dvousečnou zbraní a není rozhodně ideálním řešením, jak o bazény v průběhu koupací sezóny pečovat.

Dávkování

V zásadě se tento způsob neodlišuje od využívání běžných desinfekčních prostředků. Nejprve se musí vyrovnat do požadovaných hodnot pH do rozmezí od 7,2 do 7,6. Pak se provede jednorázová aplikace (např. GUAa Pool Shock – ředí se v poměru pouhých 200 ml na deset kubíků vody), přičemž by mělo být v provozu čerpadlo s připojenou filtrací, aby voda cirkulovala. Zásadní je správná hodnota pH, která se musí kontrolovat při využívání bazénu v sezóně alespoň jednou za týden.
Tento způsob desinfekce je vhodný pro všechny typy vodních nádrží a způsoby ošetřování náplně bazénů, tedy jak běžných chlorových tablet, tak i v bazénech s mořskou solí a s využitím elektrolýzy pomocí solinátoru.

bazénová chemie

Přechod je snadný

Přecházet na polymerové čištění je jednoduché, buď použijete tzv. oxidační činidlo, které zajistí rychlé okysličení vody a vyprchání chlóru v intervalu cca 30 minut, anebo vypustit třetinu až polovinu vody a aplikovat polymer, případně přestat dávkovat chlórové tablety a počkat zhruba 3 dny, než chlór vyprchá.