Dostali jste se do pozice, kdy si již neumíte představit nadále sdílet city se svou aktuální polovičkou, a tak jen přemýšlíte, jak tuto situaci zachránit nebo se utvrdit v tom, že přerušení tohoto závazku se opravdu projeví jako ideální řešení celé situace, aniž byste se následně museli potýkat s lítostí a vyčítáním si tohoto rozhodnutí? Ani takové případy není nutné ihned odsoudit a zahazovat, avšak co tedy učinit pro nápravu nebo uvědomění si správného dalšího kroku?zamyšlená žena
Zmírněte či navyšte množství společně stráveného času. Mnohým nevyhovuje příliš přivlastňovací jednání, a tak zůstávají raději také často sami. Pokud byste se označili za takového člověka, pokuste se o redukci osobního styku alespoň na nějakou dobu. Naopak za předpokladu, že jste nabyli dojmu, že Vás vztah nelze považovat za funkční, právě protože vyžadujete více času, než Vám je věnováno, promluvte si a zkuste sjednat lepší podmínky.
Komunikace je ve vztahu velmi důležitá a svou roli hraje i u nastání problémů. Nepokoušejte se nuceně problém vyřešit sami, jestliže jste přesvědčeni, že zde nějaké pouto lásky zbylo. Objasněte své dojmy a emoce, jež Vás v poslední době zahlcují a naplňují, a pokuste se dojít k východisku verbální formou.
 Jestliže je situace v obdobném stavu nadále neudržitelná, možná trochu času od sebe právě Vám dvěma pomůže. Ačkoli většina populace se k pauze uchyluje nerada, může značně pomoct se srovnáním myšlenek a poskládání si priorit. Pouze čas, kdy budete odkázání pouze sami na sebe a zkusíte si po dlouhé době pocit svobody, Vám ukáže, zda se vyplatí odtrhnout, nebo se stále dá Váš svazek označit za smysluplný s budoucností.květina vedle postavy
Rozmyslete si v hlavě či si vytvořte seznam v papírové nebo elektronické formě, kde si shrnete všechny důvody, proč v takovém spojení zůstat a proč jej ukončit. Díky tomu si budete moci představit převažující stránku a na základě jí jednat.