Vzdělávat nebo-li učit se v tomto smyslu začínáme již v předškolním věku, a to v mateřské škole.

Mateřská škola

Mateřská škola obvykle bývá první vzdělávací instituce, kterou dítě navštěvuje. Někdy však rodiče bývají tak pracovně vytížení a nemají jiné možnosti, že místo, aby o své dítě sami pečovali, dají svou ratolest do soukromých jeslí. Tuto variantu naštěstí volí jen malé procento rodičů.

V mateřské škole se děti učí barvy, základy počítání, rozvíjí své myšlení, paměť a řeč. Zaměřují se zde i na sebepéči. V předškolním věku je také důležitá socializace dítěte, při které se učí komunikovat a vycházet s vrstevníky, dospěláky – respektovat autority. Z tohoto důvodu je pro dítě velice prospěšné, že poslední rok před nástupem do školy musí povinně navštěvovat mateřskou školu. V současné době však existuje mnoho alternativních variant mateřských škol, které se liší svým zaměřením, stylem učení, prostředím, individuálním pojetím aj. od těch klasických školek.
znuděná studentka

Dalším stupněm vzdělání je základní škola.

Základní a střední škola

Tak jak vzniká mnoho druhů mateřských škol, tak se mohou odlišovat i základní školy. Problémem dnešní doby však je, že v rámci devítileté povinné školní docházky a poté následném studiu na středních školách dochází k velkým odlišnostem ve školních osnovách. To co se učí na jedné škole se nemusí učit na škole jiné. Každá škola má jiné priority a je pro ni důležité, aby si dítě osvojilo něco jiného. Z tohoto důvodu dochází k velkým rozdílům mezi jednotlivými školami. Také je stále zažité, že člověk bez maturity si hůře hledá práci. Tím pádem poptávka po výučních oborech v současnosti značně klesá.
student na promoci

Vyšší a vysoké školy

Trendem dnešní doby je také, aby každý měl vyšší vzdělání než jen maturitu. Toto vzdělání zajišťují vyšší a vysoké školy. Existuje nespočet státních ale i soukromých škol, které nabízí spoustu pseudooborů, po jejichž absolvování vlastně ani nevíte, v jaké pracovní sféře se můžete uplatnit, ale máte přece titul a papír k tomu. A to se počítá! Kvalita vzdělávání tímto však značně klesá.

I když dnešní společnost preferuje co nejvyšší vzdělání, nikomu z nás to nezaručí úspěšný a šťastný život s vysněnou kariérou. Kvalitní vzdělání nám k tomu může pomoci, ale vše záleží pouze na nás.