Posted on

Proč vesmír? Jak je velký? A je jen jeden? Kde asi končí? Na téma vesmír má skoro každý z nás nespočet otázek, které jsou nezodpovězeny. O vesmíru se toho ví pořád málo. A tak se vědci a fyzici rozhodli zabývat otázkou „Proč je vesmír vhodný pro život?“ A nakonec přišli s takovou odpovědí, kterou by snad nikdo nečekal. „Protože existuje i jiný vesmír. Pro někoho je tato odpověď nic neříkající, pro nadšence a fanoušky, který zarytě věří v multivesmír je odpověď dostačující.

Je vesmír jen jeden
„Žíjeme v tom nejlepším možném světě,“ okomentoval své tvrzení profesor Pangloss, který šel tvrdohlavě proti všem důkazům o opaku v Satiře Candide, kterou napsal francouzský spisovatel Voltaire. Ten chtěl svým dílem zesměšnit tehdejší teologické myslitele a jejich božstvo. Bohové a jejich inteligence nyní nehrají tak zásadní roli o myšlenkách vesmíru. Ale je to hlavně o záhadných číslech, které určují jeho fungování. Je třeba sečíst všechny rovnice ve standartních modelech částicové fyziky a kosmologie a získáte zhruba 30 přírodních konstant. Právě číslo je jakási základní síla, kterou naše teorie nedokážou vysvětlit. Konstantu lze změnit a nic se nestane.
„Jiné ale nabízí drastický výsledek,“ tvrdí kosmolog Paul Davies z Arizona State University. Pokud by se změnila síla gravitace a elektromagnetismu, hvězdy a galaxie se nebudou moci tvořit. Pokud by se vyměnily hmotnosti protonu a neutronu, nevznikl by stabilní atom.
„Změna těchto hodností by tudíž pravděpodobně vyloučila veškerý život ve vesmíru,“ vysvětluje Davies.

je jen jeden vesmír ideální pro život

A tak se skoro zdá, že je náš vesmír navržen přímo pro nás.

Co je multivesmír?
Multivesmír je skupina více vesmírů, které v sobě zahrnují veškerý prostor, čas, hmotu, energii, fyzikální zákony a informace. Vesměs se jedná o nespočet kopií našeho vesmíru. Někdy je multivesmír nazývaný jako „paralelní vesmír“ nebo „mnohosvět“.