Posted on

Pokud zamýšlená činnost splňuje definici živnostenského podnikání, smí ji podnikatel vykonávat jedině s platným oprávněním vydaným živnostenským úřadem. Tuto činnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, pokud splní podmínky ukládané zákonem.

Pokud ke své činnosti získání oprávnění potřebujete, je důležité vědět, jaký druh:
Objektiv digitální zrcadlovky

Volné

U volných živností stačí být starší 18 let, být způsobilý k právním úkonům a trestně bezúhonný. Pro výkon tohoto typu není vyžadováno žádné odborné vzdělání ani praxe. Podnikatelská činnost má charakter činnosti výrobní, obchodní nebo poskytující služby a patří sem např. velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, fotografické služby, výroba textilií atd.

Řemeslné

Pro výkon řemeslné činnosti potřebuje podnikatel splnit podmínku odborné způsobilosti, což znamená, že má v oboru, ve kterém chce podnikat, potřebnou kvalifikaci. Ta se dokládá výučním listem nebo jiným dokladem o dosažení požadovaného vzdělání či praxe. Mezi řemeslné živnosti patří hostinská činnosti, cukrářství, pekařství, truhlářství, řeznictví, kadeřnictví, zlatnictví atd.

Vázané

Pro každý typ vázané živnosti zákon stanovuje specifické podmínky. Mezi tyto živnosti řadíme např. zpracování tabáku, oční optika, činnost účetních poradců, provozování autoškoly atd.
Hoblování dřeva

Koncesované

K provozování je vyžadován souhlas orgánu státní správy, např. ministerstva, krajské hygienické stanice, krajského ředitelství policie apod. Povolení (koncese) může být uděleno pouze osobě, která splňuje všeobecné podmínky, požadavky na odbornou způsobilost a současně u ní neexistuje překážka provozování živnosti. Mezi tyto živnosti řadíme např. výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin, výroba zbraní, výroba a zpracování paliv a maziv, provozování cestovní kanceláře atd.

Všeobecné podmínky musí podnikající osoba splnit u všech typů a musí je splňovat po celou dobu provozu své podnikatelské činnosti. Zvláštní podmínky musí být splněny pouze u některých.